Pro Lauttasaari -mitali Jussi Kärjelle

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari – mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2019 mitali myönnettiin Talouselämä-lehden päätoimittajalle Jussi Kärjelle.

Jussi Kärki vastaanotti mitalin Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren seurakunnan ja Lauttasaaren säätiön järjestämässä itsenäisyysjuhlassa 6.12.2019 Lauttasaaren kirkolla.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2019

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 11.3.2019 Lauttasaaren kartanon tiloissa. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa varatuomari Claes Tallberg.  Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Sirpa Asko-Seljavaara, Christer Boije af Gennäs, Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Michael Nyman, Reijo Paussu, Helena Schildt ja Hannu Uski. Uudeksi  jäseneksi valittiin Erkka Valkila.

Kokouksessa valittiin säätiön hallituksen puheenjohtajaksi Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Niclas Köhler ja Sirkku Holmström. Uudeksi jäseneksi valittiin Inger Tallqvist.

Lisätietoja viime vuoden toiminnasta saat kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2017 toimintakertomuksesta.

Vuoden 2019 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiön hallitus on tehnyt päätöksen myönnettävistä toimintatuista vuonna 2019. Tukea myönnetään 27 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Toimintatukia saaneiden yhteisöjen nimet ja tukien jakautuminen löytyvät säätiön kotisivuilta kohdasta Toimintatuet.  Tuet maksetaan huhtikuun lopussa hakijoiden ilmoittamille pankkitileille.

Pro Lauttasaari -mitali Koneen Säätiölle

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Koneen Säätiö on saanut pronssisen mitalin merkittävästä kulttuuriteosta Lauttasaaren hyväksi.

Koneen Säätiö osti vuonna 2015 huonoon kuntoon päässeen Lauttasaaren kartanon ja sen pihapiirissä sijaitsevan Punaisen Huvilan. 1800-luvun alkupuolella valmistuneen, juhlavaa empiretyyliä edustavan kartanon toteuttajana on ollut todenkäköisesti Carl Ludvig Engelin arkkitehtitoimisto. Koneen Säätiö korjasi usean vuoden ajan perusteellisesti tätä kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävää rakennusta. Kartanoa ympäröivä, puutarha-arkkitehti Bengt Schalinin suunnittelema puisto on myös kunnostettu lauttasaarelaisille avoimeksi puutarhaksi. Lauttasaaren kartanossa sijaitsevat nyt säätiön Helsingin toimitilat. Koneen Säätiö on tänä päivänä yksi merkittävimmistä suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin tukijoista.

Koneen Säätiön puolesta pro Lauttasaari -mitalin vastaanotti säätiön asiamies Anna Talasniemi Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren seurakunnan ja Lauttasaaren säätiön järjestämässä iItsenäisyysjuhlassa 6.12.2018 Lauttasaaren kirkolla.

Lauttasaaren säätiön toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiö on myöntänyt toimintatukea  35 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Lapset ja nuoret olivat pääosassa tukia myönnettäessä. Tukea haettiin monenlaisiin kohteisiin ja projekteihin. Hakemuksista kävi jälleen ilmi se, miten aktiivista ja  työtä monet lauttasaarelaiset yhteisöt tekevät.

Toimintatukia saaneiden yhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta kohdasta Toimintatuet.  Tuet on maksettu hakijoiden ilmoittamille pankkitileille.

 

Juha Petäjä jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 5.3.2018 HSK:n purjehdusseuran tiloissa Lauttasaaressa. Kokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Kaija Niemi-Turkama, Niclas Köhler ja Sirkku Holmström.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa varatuomari Claes Tallberg.  Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Sirpa Asko-Seljavaara, Christer Boije af Gennäs, Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Pentti Lehtiluoto, Michael Nyman, Reijo Paussu, Helena Schildt ja Hannu Uski.

Lisätietoja viime vuoden toiminnasta saat kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2017 toimintakertomuksesta.

Toimintatukien hakuaika on päättynyt

Lauttasaaren säätiön myöntämien toimintatukien hakuaika oli 4.1.-18.2.2018. Toimintatukipäätöksistä ilmoitetaan huhtikuun aikana säätiön kotisivuilla.

https://lauttasaarensaatio.fi/toimintatuet/

 

 

100-vuotiasta Suomea juhlittiin Lauttasaaressa

Lauttasaaren omaa itsenäisyysjuhlaa vietettiin 6.12. tavallista juhlavammissa merkeissä Lauttasaaren kirkolla. Tilaisuus oli huipentuma Lauttasaaressa järjestetyistä itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumista.

Päivä alkoi perinteisesti aamulla seppeleen laskulla sankarihaudoille. Iltapäivän pääjuhlan vieraat toivotettiin tervetulleiksi kirkon tornista soitetulla juhlafanfaarilla, jonka jälkeen kirkon pihalla kohotettiin malja 100-vuotiaalle itsenäisyydelle.

Tilaisuuden musiikkipuolesta vastasivat Lauttasaaren orkesteri ja laulaja Hanna Pakarinen, joka esitti kantaesityksenä itsensä ja Timo Kiiskisen tilaisuuteen säveltämän ”Lahjalaulun”.

Juhlapuheen piti emeritasuurlähettiläs Laura Reinilä. Suurlähettiläs Reinilä on ollut ulkoministeriön tehtävissä kriisiaikoina niin Lähi-Idässä kuin Itä-Euroopassa, joissa käsitys demokratiasta ja naisen asemasta ei ole läheskään niin itsestään selvyys kuin Suomessa.  Pitkään Lauttasaaressa asuneena Reinilä esitti lopuksi toivomuksen, että saari saisi säilyttää ainutlaatuisen merellisen luontonsa eikä sitä pilattaisi asutusta liikaa tiivistämällä.

Lauttasaaren säätiön hopeinen Pro Lauttasaari -mitali annettiin kymmenkertaiselle melonnan Suomen mestarille Torsten ”Nappus” Liljebergille. 101-vuotias Liljeberg on talvi- ja jatkosodan veteraani.  Hän on vuosikymmenien ajan asunut Lauttasaaressa ja tuonut aina esiin kiintymystään kotisaareensa. Pronssisen Pro Lauttasaari -mitalin sai koripalloseura ToPoLa:n pitkäaikainen ja ansioitunut puheenjohtaja Jyri Saraste.

Itsenäisyysjuhlassa on myös perinteisesti jaettu Lauttasaaren säätiön vuoden Nuorisostipendit. Tänä vuonna tuen kohderyhmänä oli saaren nuorisovalmennustoiminta. Stipendillä palkittiin kolme nuorta valmentajaa: Henrik Suonio (PPJ/Lauttasaari), Tiitu Lahti (ToPoLa) ja Robin Willgren (HSK).

Itsenäisyysjuhlaan osallistui runsaslukuinen lauttasaarelalaisyleisö, joka palkittiin tilaisuuden lopuksi herkullisilla kakkukahveilla.

Itsenäisyysjuhlan järjestivät Lauttasaari-Seura ja Lauttasaaren säätiö yhdessä Lauttasaaren seurakunnan kanssa.

Vuoden 2017 toimintatuet myönnetty

Määräaikaan mennessä vuonna 2017 Lauttasaaren säätiö sai 36 toimintatukihakemusta. Kaikki hakemukset täyttivät säätiön määrittelemät vaatimukset ja olivat hyvin perusteltuja. Tästä syystä jokaiselle hakijayhteisölle voitiin myöntää tukea.

Haetut tuet olivat kuitenkin aikaisempia vuosia keskimääräistä suurempia, joten myönnettyjä tukia jouduttiin merkittävästi karsimaan. Rahallisesti tukea haettiin lähes kaksinkertainen määrä verrattuna jaossa olevaan tukeen. Itsenäisyyden juhlavuotena säätiö halusi erityisesti tukea projekteja, joilla osallistutaan Lauttasaari juhlii – Suomi 100 vuotta -hankkeeseen. Hakemuksissa kerrottiin ilahduttavan paljon monenlaisista toiminnoista, joilla itsenäisyyden merkkivuotta aiotaan juhlistaa.

Hakemukset jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (15), kulttuuri ja kotiseututyö (4), urheilu ja liikunta (7), muu harrastus- ja virkistystoiminta (10). Hakijoina olivat hyvin pitkälti samat yhteisöt kuin aikaisempina vuosina. Eniten hakemuksia tuli kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa varhaiskasvatus painottui. Rahallisesti tuki jaettiin seuraavasti: kasvatus- ja koulutus (29 %), kulttuuri- ja kotiseututyö (30 %), urheilu ja liikunta (28 %), muu virkistys- ja harrastustoiminta (13%).

Toimintatuet maksetaan 18.4.2017 hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Lauttasaaren säätiön toimintatuen saajat 2017

Juha Petäjä säätiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 6.3.2017 HSK:n purjehdusseuran tiloissa Lauttasaaressa.  Pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja, Hannu Uski, siirtyi hallintoneuvostoon uudeksi jäseneksi.  Kokous valitsi yksimielisesti hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi arkkitehti, ekonomi Juha Petäjän.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin kauppatieteiden maisteri Sirkku Holmström.  Juha Hölttä, Niclas Köhler ja Kaija Niemi-Turkama jatkavat edelleen säätiön hallituksessa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa edelleen varatuomari Claes Tallberg.  Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Sirpa Asko-Seljavaara, Christer Boije af Gennäs, Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Pentti Lehtiluoto, Michael Nyman, Reijo Paussu, Helena Schildt ja Hannu Uski.

Vuosi 2016 oli säätiöllä niin sanottu normaali toimintavuosi.  Taloudellisesti vuosi oli tyydyttävä, vaikka säätiön pääoman kehittäminen nykytilanteessa on ollut haastavaa.  Kaikesta huolimatta lauttasaarelaisille yhteisöille myönnettiin toimintatukia aikaisempien vuosien tapaan.

Lisätietoja viime vuoden toiminnasta saat kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2016 toimintakertomuksesta