Vuoden 2022 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiöltä tukea haki 31 yhteisöä vuonna 2022.  Lähes kaikki hakijat olivat samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosinakin eli saarella toimivia päiväkoteja, koulujen vanhempaintoimikuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuoriso- ja seniorijärjestöjä sekä kulttuuriyhteisöjä.

Haettujen tukien euromäärä kasvoi jälleen edellisiin vuosiin verrattuna. Myönnettyjen tukien määrää ei kuitenkaan ollut mahdollista kasvattaa vastaavasti, joten hakijakohtaisia tukimääriä jouduttiin joiltakin osin merkittävästi karsimaan.

Säätiö maksaa tukia vuonna 2022 yhteensä 35 340 €. Toimintatukea myönnettiin 29 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Tukia myönnettäessä pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret, joiden harrastustoiminta on huomattavasti vaikeutunut pandemian aikana. Myös urheilun ja liikunnan osuutta painotettiin tukia myönnettäessä.

Koululaisten leirikoulutoimintaan myönnettävien tukien periaatteita uudistettiin, jotta koululuokkien kohtelu olisi tasapuolista. Kouluja oli myös ohjeistettu hakemaan tukia leirikoulutoimintaa varten koulujen vanhempaintoimikuntien kautta, minkä vuoksi yksittäisille koululuokille ei enää myönnetty leirikoulutukea.

Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri (19 %), urheilu ja liikunta (46 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (8 %).

Toimintatukia saaneiden lauttasaarelaisyhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.lauttasaarensaatio.fi. Tuet maksetaan hakijayhteisöiden ilmoittamille pankkitileille.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2022

Vuosikokouksessa säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat Sirkku Holmström, Juha-Pekka Sihvonen ja Inger Tallqvist.

Lisätietoja säätiön toiminnasta saa kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Toimintatukien haku 2022

Säätiöltä anottavien vuoden 2022 toimintatukien hakuprosessi on käynnistynyt.  Aikaisemmista vuosista poiketen tuet lauttasaarelaisten koululuokkien leirikouluja varten anotaan koulujen vanhempainyhdistysten kautta. Hakulomake, ohjeet tukien hakemiseen sekä ehdot tukien saamiseksi löytyvät Toimintatuet – sivulta.

Pro Lauttasaari -mitalit vuonna 2021

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2021 mitalin saivat Lauttasaaren seurakunnasta eläkkeelle jäänyt emäntä Kaarina Autio ja Pyrkän kentänhoitaja Ami Melleri. Mitalit luovutettiin henkilöille itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 pidetyssä juhlassa.

Vuoden 2021 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiö jakoi toimintatukea 28 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Vaikka monella saaren toimijalla toiminta on ollut pandemiasta johtuen normaalia suppeampaa, säätiö on halunnut tukea paikallista toimintaa ja auttaa näin seuroja ja yhdistyksiä toimimaan lauttasaarelaisten hyväksi.

Tukea jaettiin muun muassa päiväkodeille, kouluille, liikunta- ja urheiluseuroille, nuoriso- ja seniorijärjestöille, kulttuuriyhteisöille ja vanhempainyhdistyksille. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (24 %), kulttuuri ja kotiseututyö (21 %), urheilu ja liikunta (42 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (13 %).

Toimintatukia saaneiden yhteisöjen nimet on ilmoitettu kohdassa Toimintatuet.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2021

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 22.3.2021 Teams-kokouksena. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa varatuomari Claes Tallberg. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Michael Nyman, Reijo Paussu, Hannu Uski sekä Erkka Valkila. Uusiksi jäseniksi valittiin  Marianne Heikkilä ja Liisa Stjernberg.

Vuosikokouksessa säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat Sirkku Holmström, Juha-Pekka Sihvonen ja Inger Tallqvist.

Lisätietoja säätiön toiminnasta saa kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2020 toimintakertomuksesta.

Pro Lauttasaari -mitalit vuonna 2020

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2020 mitali myönnettiin neljälle henkilölle. Pro Lauttasaari -mitalin saivat Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki, Lauttasaaren senioritalon aktiivinen asukas ja merkittävä vaikuttaja Tauno Hammar, Dickenin puheenjohtaja Jan Hellman sekä kahvilayrittäjä Tommi Leppälä. Pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi mitalit toimitetaan henkilöille myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Toimintatuet yhteisöille myönnetty

Lauttasaaren säätiö on myöntänyt toimintatukea 33 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Tukea myönnettiin urheiluun ja liikuntaan, kulttuuriin, kasvatukseen ja koulutukseen sekä muuhun harrastus- ja virkistystoimintaan.

Toimintatukia saaneiden yhteisöjen nimet on ilmoitettu säätiön kotisivuilla kohdassa Toimintatuet.  Tuet on maksettu hakijoiden ilmoittamille pankkitileille huhtikuussa 2020.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2020

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 3.3.20120. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Claes Tallberg. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Sirpa Asko-Seljavaara, Christer Boije af Gennäs, Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Michael Nyman, Reijo Paussu, Helena Schildt, Hannu Uski ja Erkka Valkila.

Vuosikokouksessa säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Sirkku Holmström ja Inger Tallqvist. Uudeksi jäseneksi valittiin Juha-Pekka Sihvonen.

Lisätietoja säätiön viime vuoden toiminnasta saa kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2019 toimintakertomuksesta.

Pro Lauttasaari -mitali Jussi Kärjelle

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari – mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2019 mitali myönnettiin Talouselämä-lehden päätoimittajalle Jussi Kärjelle.

Jussi Kärki vastaanotti mitalin Lauttasaari-Seuran, Lauttasaaren seurakunnan ja Lauttasaaren säätiön järjestämässä itsenäisyysjuhlassa 6.12.2019 Lauttasaaren kirkolla.