Vuoden 2023 toimintatuet myönnetty

Päätökset Lauttasaaren säätiön toimintatuista vuonna 2023 on tehty ja tuet on maksettu hakijoiden ilmoittamille pankkitileille. Tukea myönnettiin 30 lauttasaarelaiselle yhteisölle ja tukien määrä oli yhteensä 35 000 €.
Tukia myönnettäessä pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret. Myös urheilun ja liikunnan osuutta painotettiin. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri (20 %), urheilu ja liikunta (43 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (10 %).
Koululaisten leirikoulutoimintaan myönnettävien tukien periaatteita uudistettiin jo edellisenä vuonna. Tuet maksettiin koulujen vanhempaintoimikunnille, eikä yksittäisille koululuokille enää myönnetty tukia.
Lauttasaaren säätiöltä haki tukea 33 yhteisöä. Hakijat olivat saarella toimivia päiväkoteja, koulujen vanhempaintoimikuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuoriso- ja seniorijärjestöjä sekä kulttuuriyhteisöjä.
Toimintatukia saaneiden lauttasaarelaisyhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.lauttasaarensaatio.fi.

Säätiön hallinto 2023

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 6.3.2023. Kokouksessa valittiin säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Michael Nyman ja varapuheenjohtajaksi Risto Karimaa. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Karri Haaparinne, Marianne Heikkilä, Sophie Jolly, Susanna Renlund, Liisa Stjernberg ja Erkka Valkila. Uusiksi jäseniksi valittiin Fredrik Borgström ja Timo Toropainen.

Vuoden 2022 Pro Lauttasaari -mitali

Lauttasaaren säätiö myöntää Pro Lauttasaari – mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuoden 2022 mitalin sai yrittäjä Markku Enström, joka on useiden vuosien ajan aktiivisesti tukenut saaren käsipalloseuraa ja naisten joukkuetta sarjamestaruuden saavuttamiseksi. Markku on  myös monille lauttasaarelaisille tuttu Lauttasaareen erikoistuneen kiinteistövälitysyhtiö Erkkerin kautta. Mitali luovutettiin Markulle Lauttasaaren kirkolla pidetyssä itsenäisyyspäivän juhlassa.

Vuoden 2022 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiöltä tukea haki 31 yhteisöä vuonna 2022.  Lähes kaikki hakijat olivat samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosinakin eli saarella toimivia päiväkoteja, koulujen vanhempaintoimikuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuoriso- ja seniorijärjestöjä sekä kulttuuriyhteisöjä.

Haettujen tukien euromäärä kasvoi jälleen edellisiin vuosiin verrattuna. Myönnettyjen tukien määrää ei kuitenkaan ollut mahdollista kasvattaa vastaavasti, joten hakijakohtaisia tukimääriä jouduttiin joiltakin osin merkittävästi karsimaan.

Säätiö maksaa tukia vuonna 2022 yhteensä 35 340 €. Toimintatukea myönnettiin 29 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Tukia myönnettäessä pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret, joiden harrastustoiminta on huomattavasti vaikeutunut pandemian aikana. Myös urheilun ja liikunnan osuutta painotettiin tukia myönnettäessä.

Koululaisten leirikoulutoimintaan myönnettävien tukien periaatteita uudistettiin, jotta koululuokkien kohtelu olisi tasapuolista. Kouluja oli myös ohjeistettu hakemaan tukia leirikoulutoimintaa varten koulujen vanhempaintoimikuntien kautta, minkä vuoksi yksittäisille koululuokille ei enää myönnetty leirikoulutukea.

Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri (19 %), urheilu ja liikunta (46 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (8 %).

Toimintatukia saaneiden lauttasaarelaisyhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.lauttasaarensaatio.fi. Tuet maksetaan hakijayhteisöiden ilmoittamille pankkitileille.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2022

Vuosikokouksessa säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat Sirkku Holmström, Juha-Pekka Sihvonen ja Inger Tallqvist.

Lisätietoja säätiön toiminnasta saa kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2021 toimintakertomuksesta.

Toimintatukien haku 2023

Säätiöltä anottavien vuoden 2023 toimintatukien hakuprosessi on käynnistynyt.  Hakulomake, ohjeet tukien hakemiseen sekä ehdot tukien saamiseksi löytyvät Toimintatuet – sivulta.

Pro Lauttasaari -mitalit vuonna 2021

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2021 mitalin saivat Lauttasaaren seurakunnasta eläkkeelle jäänyt emäntä Kaarina Autio ja Pyrkän kentänhoitaja Ami Melleri. Mitalit luovutettiin henkilöille itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 pidetyssä juhlassa.

Vuoden 2021 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiö jakoi toimintatukea 28 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Vaikka monella saaren toimijalla toiminta on ollut pandemiasta johtuen normaalia suppeampaa, säätiö on halunnut tukea paikallista toimintaa ja auttaa näin seuroja ja yhdistyksiä toimimaan lauttasaarelaisten hyväksi.

Tukea jaettiin muun muassa päiväkodeille, kouluille, liikunta- ja urheiluseuroille, nuoriso- ja seniorijärjestöille, kulttuuriyhteisöille ja vanhempainyhdistyksille. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (24 %), kulttuuri ja kotiseututyö (21 %), urheilu ja liikunta (42 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (13 %).

Toimintatukia saaneiden yhteisöjen nimet on ilmoitettu kohdassa Toimintatuet.

Säätiön hallintoneuvosto ja hallitus 2021

Lauttasaaren säätiön vuosikokous pidettiin 22.3.2021 Teams-kokouksena. Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa varatuomari Claes Tallberg. Muut hallintoneuvoston jäsenet ovat Karri Haaparinne, Risto Karimaa, Michael Nyman, Reijo Paussu, Hannu Uski sekä Erkka Valkila. Uusiksi jäseniksi valittiin  Marianne Heikkilä ja Liisa Stjernberg.

Vuosikokouksessa säätiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Petäjä ja varapuheenjohtajaksi Juha Hölttä. Hallituksen jäseninä jatkavat Sirkku Holmström, Juha-Pekka Sihvonen ja Inger Tallqvist.

Lisätietoja säätiön toiminnasta saa kotisivuilta löytyvästä Lauttasaaren säätiön vuoden 2020 toimintakertomuksesta.

Pro Lauttasaari -mitalit vuonna 2020

Lauttasaaren säätiö myöntää pro Lauttasaari -mitaleja ansiokkaasti Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Vuonna 2020 mitali myönnettiin neljälle henkilölle. Pro Lauttasaari -mitalin saivat Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki, Lauttasaaren senioritalon aktiivinen asukas ja merkittävä vaikuttaja Tauno Hammar, Dickenin puheenjohtaja Jan Hellman sekä kahvilayrittäjä Tommi Leppälä. Pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi mitalit toimitetaan henkilöille myöhemmin sovittavana ajankohtana.