post

2017 – Koneen Säätiö

Historia

Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton yleishyödyllinen organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä, kulttuuria ja taidetta sekä tieteen yleistajuistamista apurahoin sekä ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä. Säätiön tavoitteena on, että ihmistieteellinen ja ympäristöntutkimus sekä taide ja kulttuuri kukoistavat Suomessa. Tutkimustieto on osa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa päätöksentekoon; myös taide ja kulttuuri kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä ja ovat osa suomalaisten arkea.

Koneen Säätiön perustivat vuonna 1956 vuorineuvos Heikki H. Herlin ja ekonomi Pekka Herlin. Koska perustajat toimivat samanaikaisesti sekä säätiön että Kone Osakeyhtiön johdossa oli organisaatioiden suhde pitkään läheinen. Nykyisin säätiön päätöksenteko on itsenäistä ja Koneesta riippumatonta. Koneen Säätiön varallisuudesta suurin osa on kuitenkin edelleen Koneen osakkeissa ja Koneen menestys 2000-luvulla onkin mahdollistanut myös säätiön toiminnan nopean laajenemisen.

Tuleva toiminta Lauttasaaressa

Lauttasaaren kartanosta tulee Koneen Säätiön tiedettä ja taidetta yhdistävän toiminnan sydän. Uudet toimitilat Lauttasaaren kartanossa mahdollistavat säätiön monialaisen, tiedettä ja taidetta yhdistävän sekä vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen pyrkivän toiminnan entistä paremmin

Kartanon vuonna 1837 rakennettu päärakennus, 1700-luvun lopussa rakennettu Punainen huvila sekä kartanon puisto kunnostetaan perusteellisesti.

Kartanon päärakennukseen rakennetaan säätiön henkilökunnan ja apurahansaajien työtilojen lisäksi tiloja tapahtumien ja työpajojen järjestämiseen. Punaiseen huvilaan avataan tiede-taidekahvila, ja suunnitelmissa on järjestää näyttelyitä, keskusteluja ja muita tilaisuuksia, joissa tutkijat ja taiteilijat tuovat esiin tärkeää työtään. Punaiseen huvilaan kunnostetaan myös Lauttasaari-Seuran toimitilat ja residenssiasunto taiteilijoiden ja tutkijoiden käyttöön. Vanha ulkorakennus puretaan, ja varastotilojen lisäksi uuteen rakennukseen tulee pieni työpaja- tai ateljeetila. Kartanon puistoon on tulossa taidetta.

Kuva: Koneen Säätiön logo.
Ihmiset ja yhteisö