Toimintatuet

Toimintatuet 2020

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä oli mahdollisuus hakea vuonna 2020 kohdeapurahaa tai toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea voitiin myöntää, hakijayhteisön tuli täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake on lähetetty määräaikaan mennessä

Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Toimintatukea haettiin sähköisesti säätiön kotisivuilla tammikuussa avautunutta lomaketta käyttäen.

Hakemus oli jätettävä viimeistään 24. helmikuuta 2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitelty.

Hakemus oli myös mahdollista lähettää postitse säätiön hallitukselle osoitteella
Lauttasaaren säätiö c/o Petäjä,
Taivaanvuohentie 14 C 21, 00200 Helsinki

 

Vuoden 2020 toimintatuet myönnetty

Vuonna 2020 toimintatukea myönnettiin 33 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (18 %), kulttuuri ja kotiseututyö (29 %), urheilu ja liikunta (37 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (16 %).  Tukien hakijat olivat pitkälti samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosina eli saarella toimivia päiväkoteja, kouluja, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuorisojärjestöjä, seniorijärjestöjä ja kulttuuriyhteisöjä.

Toimintatuet on maksettu huhtikuun viimeisellä viikolla yhteisöjen ilmoittamille pankkitileille.
Lauttasaaren säätiön maksamat toimintatuet vuonna 2020