Toimintatuet

Toimintatuet 2021

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä oli mahdollisuus hakea vuonna 2021 toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea voitiin myöntää, hakijayhteisön tuli täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake on lähetetty määräaikaan mennessä

Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Toimintatukea tuli hakea viimeistään 28.2.2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitelty.

Vuoden 2021 toimintatuet myönnetty

Vuonna 2021 tukea myönnettiin 28 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (24 %), kulttuuri ja kotiseututyö (21 %), urheilu ja liikunta (42 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (13 %).  Tukien hakijat olivat pitkälti samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosina eli saarella toimivia päiväkoteja, kouluja, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuorisojärjestöjä, seniorijärjestöjä ja kulttuuriyhteisöjä.

Tukia myönnettäessä on pyritty ottamaan huomioon eri ikäryhmät, mutta etenkin lasten ja nuorten toimintaa on tuettu aikaisempia vuosia enemmän.

Toimintatuet on maksettu huhtikuun viimeisellä viikolla yhteisöjen ilmoittamille pankkitileille.

Toimintatukien saajat 2021 nettisivut