Toimintatuet

Toimintatuet 2020

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea vuonna 2020 kohdeapurahaa tai toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea myönnetään, hakijayhteisön tulee täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake on lähetetty määräaikaan mennessä

Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Toimintatukea haetaan sähköisesti säätiön kotisivuilla tammikuussa avautuvaa lomaketta käyttäen.

Hakemus on jätettävä viimeistään 24. helmikuuta 2020. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen voi lähettää myös postitse säätiön hallitukselle osoitteella
Lauttasaaren säätiö c/o Petäjä,
Taivaanvuohentie 14 C 21, 00200 Helsinki

Myös postitse lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

 

Vuoden 2019 toimintatuet

Vuonna 2019 toimintatukea myönnettiin 27 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri ja kotiseututyö (32 %), urheilu ja liikunta (31 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (10 %).  Hakijoitten joukossa oli pitkälti samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosina eli saarella toimivia päiväkoteja, kouluja, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuorisojärjestöjä, seniorijärjestöjä ja kulttuuriyhteisöjä.

Lauttasaaren säätiön myöntämät toimintatuet 2019