Toimintatuet

Toimintatuet 2022

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla, voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea vuonna 2022 toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea voidaan myöntää, hakijayhteisön tulee täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen tai lauttasaarelaisten hyväksi toimiva
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake on lähetetty määräaikaan mennessä

Mikäli hakijayhteisö on saanut aiemmin tukea Lauttasaaren säätiöltä, tulee sen hakemuksessaan antaa selvitys siitä, miten nämä toimintatuet on käytetty kolmen viimeisen vuoden aikana. Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Aikaisemmista vuosista poiketen tuet lauttasaarelaisten koululuokkien leirikouluja varten anotaan koulujen vanhempainyhdistysten kautta. Säätiö ei käsittele yksittäisten luokkien hakemuksia.

Toimintatukea tulee hakea viimeistään 28.2.2022. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Päätökset maksettavista tuista tehdään kevään aikana. Tuet maksetaan pankkitileille huhtikuun 2022 loppuun mennessä.