Toimintatuet

Toimintatuet 2021

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on mahdollisuus hakea vuonna 2021 kohdeapurahaa tai toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea voitiin myöntää, hakijayhteisön tuli täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake on lähetetty määräaikaan mennessä

Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Toimintatukea haetaan säätiön kotisivujen kautta sivuilla avautunutta lomaketta käyttäen.

Hakemus on jätettävä viimeistään 28. helmikuuta 2021. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus on myös mahdollista lähettää sähköpostilla osoitteeseen lauttasaaren.saatio@elisanet.fi tai  postitse säätiön hallitukselle osoitteeseen  Lauttasaaren säätiö c/o Petäjä,
Taivaanvuohentie 14 C 21, 00200 Helsinki

Myönnetyt tuet maksetaan hakijoiden pankkitileille huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Tukipäätöksistä ei tiedoteta hakijoille.

Vuoden 2020 toimintatuet myönnetty

Vuonna 2020 toimintatukea myönnettiin 33 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (18 %), kulttuuri ja kotiseututyö (29 %), urheilu ja liikunta (37 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (16 %).  Tukien hakijat olivat pitkälti samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosina eli saarella toimivia päiväkoteja, kouluja, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuorisojärjestöjä, seniorijärjestöjä ja kulttuuriyhteisöjä.

Toimintatuet on maksettu huhtikuun viimeisellä viikolla yhteisöjen ilmoittamille pankkitileille.
Lauttasaaren säätiön maksamat toimintatuet vuonna 2020