Toimintatuet

Toimintatuet 2022

Lauttasaarelaisilla kulttuurin, liikunnan, varhaiskasvatuksen, koulutuksen tai muun vastaavan toiminnan parissa toimivilla, voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä oli mahdollisuus hakea vuonna 2022 toimintatukea Lauttasaaren säätiöltä.

Jotta toimintatukea voitiin myöntää, hakijayhteisön tuli täyttää seuraavat ehdot:
• yhteisö on lauttasaarelainen tai lauttasaarelaisten hyväksi toimiva
• yhteisö on yleishyödyllinen
• annetut tilitiedot ovat yhteisön nimissä
• hakulomake oli lähetetty määräaikaan mennessä

Mikäli hakijayhteisö on saanut aiemmin tukea Lauttasaaren säätiöltä, tuli sen hakemuksessaan antaa selvitys siitä, miten nämä toimintatuet on käytetty kolmen viimeisen vuoden aikana. Pyydettäessä hakijayhteisön tulee toimittaa Lauttasaaren säätiölle yhteisön viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Aikaisemmista vuosista poiketen tuet lauttasaarelaisten koululuokkien leirikouluja varten anottiin koulujen vanhempainyhdistysten kautta. Säätiö ei käsittele yksittäisten luokkien hakemuksia.

Vuoden 2022 toimintatukien hakuaika päättyi 28.2.2022.

Säätiö maksaa tukia vuonna 2022 yhteensä 35 340 €. Toimintatukea myönnettiin 29 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Tuet maksetaan hakijayhteisöiden ilmoittamille pankkitileille huhtikuun lopussa.

Toimintatukien saajat vuonna 2022