Säätiö

Säätiö

Lauttasaaren säätiö on perustettu edistämään ja tukemaan lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyntävää harrastustoimintaa. Se haluaa myös kehittää Lauttasaarta monimuotoisena ja asukasystävällisenä kaupunginosana, tehdä tunnetuksi Lauttasaaren historiaa ja vaalia saaren ainutlaatuisia luontoarvoja.

Säätiö tukee taloudellisesti lauttasaarelaisia liikunnan, kulttuurin ja koulutuksen yhteisöjä myöntämällä toimintatukia, ottaa kantaa saaren ajankohtaisiin kehitysprojekteihin ja on mukana järjestämässä saaren erilaisia kotiseututoimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Lauttasaaren säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa (PDF).

Historiaa

Lauttasaaren säätiö sai alkunsa vuonna 1945, kun Huopalahden kunta ja siihen kuulunut Lauttasaaren ns. taajaväkinen yhdyskunta samoina aikoina liitettiin Helsingin kaupunkiin. Huopalahden kunta luovutti peruspääoman uudelle perustettavalle säätiölle. Siitä lähtien Lauttasaaren säätiö on edistänyt lauttasaarelaisten yhteisiä asioita.

Hallinto

Lauttasaaren säätiön hallintoneuvosto 2023

Säätiön toimintaa valvoo vuosikokouksen valitsema hallintoneuvosto.

Jäsenet

 • Michael Nyman, puheenjohtaja
 • Risto Karimaa, varapuheenjohtaja
 • Fredrik Borgström
 • Karri Haaparinne
 • Marianne Heikkilä
 • Sophie Jolly
 • Susanna Renlund
 • Liisa Stjernberg
 • Timo Toropainen
 • Erkka Valkila

Lauttasaaren säätiön hallitus 2023

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Jäsenet

 • Juha Petäjä puheenjohtaja
 • Juha Hölttä, varapuheenjohtaja
 • Sirkku Holmström
 • Juha-Pekka Sihvonen
 • Inger Tallqvist

Lauttasaaren säätiön toimintakertomus 2022

/wp-content/uploads/2023/03/Lauttasaaren-saation-toimintakertomus-2022-nettisivut.pdf