Säätiö

Säätiö

Lauttasaaren säätiö on perustettu edistämään ja tukemaan lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyntävää harrastustoimintaa. Se haluaa myös kehittää Lauttasaarta monimuotoisena ja asukasystävällisenä kaupunginosana, tehdä tunnetuksi Lauttasaaren historiaa ja vaalia saaren ainutlaatuisia luontoarvoja.

Säätiö tukee taloudellisesti lauttasaarelaisia liikunnan, kulttuurin ja koulutuksen yhteisöjä myöntämällä toimintatukia, ottaa kantaa saaren ajankohtaisiin kehitysprojekteihin ja on mukana järjestämässä saaren erilaisia kotiseututoimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Lauttasaaren säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa (PDF).

Historiaa

Lauttasaaren säätiö sai alkunsa vuonna 1945, kun Huopalahden kunta ja siihen kuulunut Lauttasaaren ns. taajaväkinen yhdyskunta samoina aikoina liitettiin Helsingin kaupunkiin. Huopalahden kunta luovutti peruspääoman uudelle perustettavalle säätiölle. Siitä lähtien Lauttasaaren säätiö on edistänyt lauttasaarelaisten yhteisiä asioita.

Hallinto

Lauttasaaren säätiön hallintoneuvosto 2022

Säätiön toimintaa valvoo vuosikokouksen valitsema hallintoneuvosto.

Jäsenet
Michael Nyman, puheenjohtaja
Risto Karimaa, varapuheenjohtaja
Karri Haaparinne
Marianne Heikkilä
Sophie Jolly
Susanna Renlund
Liisa Stjernberg
Hannu Uski
Erkka Valkila

Lauttasaaren säätiön hallitus 2022

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Jäsenet
Juha Petäjä puheenjohtaja
Juha Hölttä, varapuheenjohtaja
Sirkku Holmström
Juha-Pekka Sihvonen
Inger Tallqvist

Lauttasaaren säätiön toimintakertomus 2021 nettisivut