Säätiö

Säätiö

Lauttasaaren säätiö on perustettu edistämään ja tukemaan lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyntävää harrastustoimintaa. Se haluaa myös kehittää Lauttasaarta monimuotoisena ja asukasystävällisenä kaupunginosana, tehdä tunnetuksi Lauttasaaren historiaa ja vaalia saaren ainutlaatuisia luontoarvoja.

Säätiö tukee taloudellisesti lauttasaarelaisia liikunnan, kulttuurin ja koulutuksen yhteisöjä myöntämällä toimintatukia, ottaa kantaa saaren ajankohtaisiin kehitysprojekteihin ja on mukana järjestämässä saaren erilaisia kotiseututoimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Lauttasaaren säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa (PDF).

Historiaa

Lauttasaaren säätiö sai alkunsa vuonna 1945, kun Huopalahden kunta ja siihen kuulunut Lauttasaaren ns. taajaväkinen yhdyskunta samoina aikoina liitettiin Helsingin kaupunkiin. Huopalahden kunta luovutti peruspääoman uudelle perustettavalle säätiölle. Siitä lähtien Lauttasaaren säätiö on edistänyt lauttasaarelaisten yhteisiä asioita.

Hallinto

Lauttasaaren säätiön hallintoneuvosto 2019

Säätiön toimintaa valvoo vuosikokouksen valitsema hallintoneuvosto.

Jäsenet

 • Claes Tallberg, puheenjohtaja
  Risto Karimaa, varapuheenjohtaja
  Sirpa Asko Seljavaara
  Christer Boije af Gennäs
  Karri Haaparinne
  Michael Nyman
  Reijo Paussu
  Helena Schildt
  Hannu Uski
 • Erkka Valkila 

 

 

Lauttasaaren säätiön hallitus 2019

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Jäsenet

 • Juha Petäjä puheenjohtaja
  Juha Hölttä, varapuheenjohtaja
  Sirkku Holmström
  Niclas Köhler
  Inger Tallqvist

Toimintakertomus 2018
Säännöt (PDF)