Säätiö

Säätiö

Lauttasaaren säätiö on perustettu edistämään ja tukemaan lauttasaarelaisten paikallisia etuja ja lauttasaarelaisia hyödyntävää harrastustoimintaa. Se haluaa myös kehittää Lauttasaarta monimuotoisena ja asukasystävällisenä kaupunginosana, tehdä tunnetuksi Lauttasaaren historiaa ja vaalia saaren ainutlaatuisia luontoarvoja.

Säätiö tukee taloudellisesti lauttasaarelaisia liikunnan, kulttuurin ja koulutuksen yhteisöjä myöntämällä toimintatukia, ottaa kantaa saaren ajankohtaisiin kehitysprojekteihin ja on mukana järjestämässä saaren erilaisia kotiseututoimintaan liittyviä tilaisuuksia.

Lauttasaaren säätiö noudattaa hyvää säätiötapaa (PDF).

/wp-content/uploads/2024/04/Lauttasaaren-saatio_SAANNOT_2023.pdf

Historiaa

Lauttasaaren säätiö sai alkunsa vuonna 1945, kun Huopalahden kunta ja siihen kuulunut Lauttasaaren ns. taajaväkinen yhdyskunta samoina aikoina liitettiin Helsingin kaupunkiin. Huopalahden kunta luovutti peruspääoman uudelle perustettavalle säätiölle. Siitä lähtien Lauttasaaren säätiö on edistänyt lauttasaarelaisten yhteisiä asioita.

Hallinto

Lauttasaaren säätiön hallintoneuvosto 2024

Säätiön toimintaa valvoo vuosikokouksen valitsema hallintoneuvosto.

Jäsenet

 • Michael Nyman, puheenjohtaja
 • Juha Hölttä, varapuheenjohtaja
 • Fredrik Borgström
 • Karri Haaparinne
 • Marianne Heikkilä
 • Sophie Jolly
 • Susanna Renlund
 • Liisa Stjernberg
 • Timo Toropainen
 • Erkka Valkila

Lauttasaaren säätiön hallitus 2024

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus.

Jäsenet

 • Sirkku Holmström, puheenjohtaja
 • Inger Tallqvist, varapuheenjohtaja
 • Perttu Hillman
 • Juha-Pekka Sihvonen
 • Ritva Sotamaa

Lauttasaaren säätiön toimintakertomus 2023

/wp-content/uploads/2024/04/Lauttasaaren-saation-toimintakertomus-2023-nettisivut.pdf