post

1928 – Lauttasaaren uusi kansakoulu

Lauttasaarelaisten lasten ensimmäinen varsinainen koulutie kulki Munkkiniemeen, jonne Ramsayt ja Steniukset olivat vuonna 1897 perustaneet ruotsinkielisen kansakoulun. Hankalat kulkuyhteydet ja oppivelvollisuuden puuttuminen merkitsivät sitä, että koulunkäyntiä korvattiin jo varhaisessa vaiheessa kotiopetuksella. Wilhelm Wavulin olikin jo 1800-luvun lopulla järjestänyt kartanon tiloihin tilapäisen opinahjon. Tarve omalle, laajemmalle koululle kuitenkin kasvoi, ja vuonna 1913 aloitti nuorisoseuran talossa toimintansa Lauttasaaren ruotsinkielinen yksityiskoulu. Oppivelvollisuuden tulo vuonna 1921 pakotti kaikki nuoret koulun penkille, mutta suomenkieliselle alakoululle ei saaressa vielä ollut riittävästi oppilaita. Vuonna 1928 asukasmäärä oli kasvanut niin paljon, että uusi suomenkielinen kunnallinen alakansakoulu perustettiin. Vuonna 1930 sekä suomalaisen että ruotsalaisen koulun käyttöön saatiin uusi nykyisellä Pajalahdentielle valmistunut koulurakennus. Kahden vuoden päästä tiloihin sijoitettiin myös lastentarha ja kirjasto. Pian kävi selväksi, että oppilasmäärän voimakas kasvu tarkoitti kuudesta varsinaisesta luokkahuoneesta koostuneessa koulussa tilanahtautta. Väliaikaisratkaisuista ja suuresta luokkakoosta tuli arkipäivää. Vasta suurten ikäluokkien aloittaessa koulutaivaltaan vuonna 1955 valmistui Myllykalliolle toinen koulurakennus.

Kuva: Holger Degermanin kuvakokolema, Lauttasaari-Seura.
Ihmiset ja yhteisö