post

1947 – Kisa-Siskot

”Keväällä 1947 viisi tarmokasta naista kokoontui keskustelemaan naisvoimisteluseuran perustamisesta Lauttasaareen. Tätä pidettiin tarpeellisena paikkakunnalla, jossa asukasluku oli nousemassa. Perustavan kokouksen 5.5.1947 alkuunpanija ja puheenjohtaja oli rouva Jenni Larha. Hänen apunaan oli sihteerinä rouva Aura Pääkkönen. Muut johtokuntaan kuuluvat olivat rouva Anna-Liisa Pellinen, Annikki Kerttula ja Liisa Tyllinen. Yksimielisesti päätettiin perustaa naisvoimisteluseura Lauttasaaren Kisa-Siskot r.y. ja samalla se liitettiin SNLL:oon. Johtokunta hoiti menestyksellisesti seuran asiat, ja syksystä saattoi jo varsinainen voimistelu alkaa. Voimistelunopettajana toimi rouva Larha neljän vuoden ajan ja kaiken tämän hän teki omasta harrastuksestaan.”

Yllä oleva teksti on lainaus Kisa-Siskot ry:n pj:n rouva Inga Kelokorven juhlapuheesta yhdistyksen 10-vuotisjuhlassa Myllykallion kansakoululla 5.toukokuuta 1957. Juhlassa Lauttasaaren Kisa-Siskot esittivät sekä pallo- että vannevoimistelua. Juhlaan osallistui 300 henkeä.

Voimistelua säestettiin alkuaikoina pianolla. Säestäjälle maksettiin yhtä paljon kuin jumpan vetäjälle. Vanhoista pöytäkirjoista ilmenee, että koululta ei useista pyynnöistä huolimatta saatu lupaa käyttää talon pianoa. Niinpä seura järjesti keräyksen ja saaduilla varoilla hankittiin oma piano vuonna 1956. Myöhemmin käyttölupa saatiin. Seuralla oli vuonna 2014 jäseniä 75 ja yksi kunniajäsen.

Lisätietoja: www.lauttasaarenkisasiskot.fi
Ihmiset ja yhteisö