post

1980 – Nyländska Jaktklubben

Vuonna 1861 perustettu ruotsinkielinen NJK on Suomen vanhin, arvokisaosallistujien määrässä mitattuna menestyksekkäin ja yli 2 600 jäsenellään maan suurin purjehdusseura. Sen kotisatama on sijainnut Valkosaaressa jo vuodesta 1885. Saari on idyllinen osa merellistä Helsinkiä ja sen vuonna 1900 käyttöönotettu paviljonki rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. Kooltaan pieni saari ei kuitenkaan enää mahdollistanut laajentunutta toimintaa 1970-luvun lopulla. Tämän vuoksi seura rakensi Koivusaareen uuden purjehduskeskuksen vuonna 1980. NJK:n tulevaisuus saaressa on tällä hetkellä avoin, sillä kaupungin rakennussuunnitelmat ja seuran tavoitteet toiminnan kehittämiseen näyttävät olevan vaikeasti soviteltavissa yhteen.

Kuva: NJK:n logo. Nyländska Jaktklubben.
Ihmiset ja yhteisö