Vuoden 2022 toimintatuet myönnetty

Lauttasaaren säätiöltä tukea haki 31 yhteisöä vuonna 2022.  Lähes kaikki hakijat olivat samoja yhteisöjä kuin aikaisempina vuosinakin eli saarella toimivia päiväkoteja, koulujen vanhempaintoimikuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuoriso- ja seniorijärjestöjä sekä kulttuuriyhteisöjä.

Haettujen tukien euromäärä kasvoi jälleen edellisiin vuosiin verrattuna. Myönnettyjen tukien määrää ei kuitenkaan ollut mahdollista kasvattaa vastaavasti, joten hakijakohtaisia tukimääriä jouduttiin joiltakin osin merkittävästi karsimaan.

Säätiö maksaa tukia vuonna 2022 yhteensä 35 340 €. Toimintatukea myönnettiin 29 lauttasaarelaiselle yhteisölle. Tukia myönnettäessä pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret, joiden harrastustoiminta on huomattavasti vaikeutunut pandemian aikana. Myös urheilun ja liikunnan osuutta painotettiin tukia myönnettäessä.

Koululaisten leirikoulutoimintaan myönnettävien tukien periaatteita uudistettiin, jotta koululuokkien kohtelu olisi tasapuolista. Kouluja oli myös ohjeistettu hakemaan tukia leirikoulutoimintaa varten koulujen vanhempaintoimikuntien kautta, minkä vuoksi yksittäisille koululuokille ei enää myönnetty leirikoulutukea.

Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri (19 %), urheilu ja liikunta (46 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (8 %).

Toimintatukia saaneiden lauttasaarelaisyhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.lauttasaarensaatio.fi. Tuet maksetaan hakijayhteisöiden ilmoittamille pankkitileille.