Vuoden 2023 toimintatuet myönnetty

Päätökset Lauttasaaren säätiön toimintatuista vuonna 2023 on tehty ja tuet on maksettu hakijoiden ilmoittamille pankkitileille. Tukea myönnettiin 30 lauttasaarelaiselle yhteisölle ja tukien määrä oli yhteensä 35 000 €.
Tukia myönnettäessä pyrittiin ottamaan huomioon erityisesti lapset ja nuoret. Myös urheilun ja liikunnan osuutta painotettiin. Myönnetyt tuet jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (27 %), kulttuuri (20 %), urheilu ja liikunta (43 %), muu harrastus- ja virkistystoiminta (10 %).
Koululaisten leirikoulutoimintaan myönnettävien tukien periaatteita uudistettiin jo edellisenä vuonna. Tuet maksettiin koulujen vanhempaintoimikunnille, eikä yksittäisille koululuokille enää myönnetty tukia.
Lauttasaaren säätiöltä haki tukea 33 yhteisöä. Hakijat olivat saarella toimivia päiväkoteja, koulujen vanhempaintoimikuntia, urheilu- ja liikuntaseuroja, nuoriso- ja seniorijärjestöjä sekä kulttuuriyhteisöjä.
Toimintatukia saaneiden lauttasaarelaisyhteisöjen nimet löytyvät säätiön kotisivuilta osoitteesta www.lauttasaarensaatio.fi.