post

1978 – Taistelu kartanosta – Rakennussuojelu puhuttaa

Kaupungin kasvu ja erilaisten toimintojen modernisoituminen johti siihen, että varsinkin keskusta-alueella sijainneita vanhojen, huonosti muunneltavissa olleiden ja matalien rakennusten täyttämiä tontteja alettiin kaavoittaa uudelleen. Monin paikoin tämä johti hyvinkin lyhytnäköiseen toimintaan, jossa kulttuuri- ja rakennushistorialliset sekä arkkitehtoniset arvot sivuutettiin tyystin. Purkutöistä ja vimmaisesta uudisrakentamisesta tuli niin yleisiä, että alettiin puhua taudista. Turku sai tästä kyseenalaisen kuuluisuuden, mutta samassa kelkassa oltiin myös Helsingissä. Lauttasaaressa tilanne oli samanlainen, joskin taustat olivat erilaiset. Huvilayhteisön muutos kaupunginosaksi tarkoitti väistämättä vanhojen talojen purkamista. Toisinaan se oli esimerkiksi puurakennusten kuntoon vedoten täysin perusteltua. Muutos oli välttämätön, mutta sen laajuus herätti keskustelua. Voimakkaimmin vastarinta heräsi kuitenkin vasta 1970-luvun lopulla, jolloin suojeltavia kohteitakaan ollut enää montaa. Toisaalta samalla niiden arvo merkittävinä kohteina oli kohonnut.

Vuonna 1978 Lauttasaaressa käytiin kaksi näytelmää, joista yhdessä aiheettomaksi koettu muutostyö onnistuttiin estämään, toisessa ei. Ensin oli edessä epäonnistuminen. Melkonkadun kerrostalorakennuksen juuri valmiiksi saanut Rakennus Oy Puolimatka oli hankkinut itselleen tontin Pohjoiskaari 10–25:stä. Tontilla sijaitsi hieman rapistunut, mutta vielä kunnostettavissa oleva Sumeliuksen huvila. Vaikka virallista suojelupäätöstä rakennuksesta ei ollut, Lauttasaari-Seura katsoi villan säilyttämisen arvoiseksi ja aloitti keskustelun rakennuttajan kanssa sen tavoitteista tontilla. Neuvottelujen ollessa vielä kesken rakennusyritys kuitenkin aloitti purkutyöt. Vastaanotto oli myrskyisä, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Voitto tuli kuitenkin kenties tärkeimmän mahdollisen rakennuksen kohdalla. Asemakaavan mukaan ostoskeskuksen viereen joutunut kartanon tontti oli kaavoitettu asunto- ja liiketiloiksi. Ongelma oli tiedossa, mutta kartanon omistanut Suomen Punainen Risti oli sitoutunut pitämään kiinni rakennuksesta. Vuonna 1977 tilanne muuttui, kun paloviranomaiset vaativat SPR:ä siirtämään sairaalatoimintonsa toisaalle. Pelko rakennusoikeuden käyttämisestä ja kartanon sekä Punaisen huvilan jyräämisestä heräsi. Säätiö ja seura vetosivat yhteistuumin päättäjiin, että kaupunki hankkisi tontin omistukseensa ja siten estäisi purku-uhan nyt ja tulevaisuudessa. Kaupungin päättävät elimet päätyivät lopulta pitkien neuvottelujen jälkeen kannattamaan esitystä. Tontti päätyi kaupungille siten, että Punaiselle Ristille luovutettiin uusi tontti Pajalahdentien varrelta.

Täysin ei ongelma kuitenkaan vielä ratkennut. Lauttasaaressa ei luotettu liioin siihen, että kaupunki ei pyörtäisi päätöstään tulevaisuudessa tonttien hintojen mahdollisesti noustessa. Kun kartanon tontin suojelu vaati näin käytännössä uuden kaavan vahvistamista, tarkoitti se automaattisesti aikaa vievää byrokratiaa. Sumeliuksen huvilan kohtalosta viisastuneena Lauttasaari-Seura pyysi kaavamuutoksen vireilläoloajaksi lääninhallitukselta purkukiellon tontin rakennuksille. Toukokuussa 1979 kaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa.

Kartano oli pelastettu, mutta keskustelu sen käyttötarkoituksesta jatkui. Tarkoitus oli, että alue olisi päätynyt saarelaisten käyttöön. Työ osoittautui hankalaksi. Kartano toimi aluksi vanhainkotina, mutta viime vuosina se on ollut tyhjillään. Kartanoon on kaavailtu päiväkotia ja kirjastoa, mutta niiden vaatimiin tarpeisiin kartanoa ei lopulta voitu muokata. Lauttasaari-Seura on ajanut viime vuosina kartanon muuttamista kulttuuri- ja ravintolatiloiksi. Työ on siltä osin vielä kesken.

Punainen huvilan kohtalo on ollut seesteisempää: vuonna 1983 Lauttasaari-Seura vuokrasi sen käyttöönsä. Tiloissa on myös Lauttasaari-lehden toimitus.

Kuva: Sumeliuksen huvila vuonna 1971. Holger Degermannin postikorttikokoelma, Lauttasaaren säätiö.
Ihmiset ja yhteisö

post

1857 – Julius Tallberg, Lauttasaaren isäntä

Lauttasaaren kartanon omistajan ja huvilayhteisön kehittäjän elämäntarina ei alun perin täyttynyt rikkauksista. Vuonna 1857 kirjanpitäjäisän melko vaatimattomin varoin elättämään perheeseen syntyneen pojan lapsuus loppui 14-vuotiaana, kun isän kuolema pakotti Juliuksen keskeyttämään koulunkäynnin ja pestautumaan rautakaupan apulaiseksi tienaamaan perheelle elantoa. Tarmokas nuori kuitenkin menestyi tehtävissään ja kohosi pian liikkeen esimieheksi. Vuonna 1878 Julius Tallberg suuntasi pääkaupunkiin ja perusti rakennusmestari Elia Heikelin ja arkkitehti Constantin Kiseleffin kanssa rautakaupan. Menestyvä kauppa siirtyi kokonaisuudessaan Tallbergin nimiin vuonna 1887. Vuosisadan vaihteeseen tullessa hän oli ehtinyt perustaa jo sementtivalimon, muurilaastitehtaan sekä rakennuslevy- ja sementtitehtaan, joiden menestyksen ansiosta hän oli kohonnut merkittävään asemaan Helsingin talouselämässä.

Vuodesta 1888 lähtien Tallberg toimi myös kaupunginvaltuustossa, ja onnistui muun toimensa ohella säätiöiden kautta tukemaan erilaisia kohteita. Helsingin ja Lauttasaaren tulevaisuuden kannalta merkittävin lienee Pro Helsingfors -säätiö, jonka tarkoituksena oli Helsingin kaupunkikuvan elävöittäminen ja kaupunkisuunnittelun tukeminen. Hän kustansi myös vuonna 1911 Bertel Jungin ja Eliel Saarisen suunnitteleman Suur-Helsingin yleiskaavan, joka perustui ainakin osittain Tallbergin omiin näkemyksiin pääkaupungin tulevaisuudesta. Lauttasaaresta hän sai alueen, jossa pääsi kehittämään yhteisön elämää.

Kuva Julius Tallbergia esittävästä maalauksesta.
Ihmiset ja yhteisö

post

1911 – Tallbergien aika alkaa

Samalla keskustelu alueen hallinnollisista järjestelyistä kiihtyi. Helsinkiin liittäminen tuli jälleen ajankohtaiseksi vuonna 1911, kun saaren suurin maanomistaja Wilhelm Wavulinin kuoli yllättäen. Naimattoman kartanonherran veljien Jakob ja Petter Wavulinin sekä sisaren Alexandra Wavulinin muodostama perikunta tarjosi kaupunginvaltuustolle osoittamassa kirjelmässään 255 hehtaarin maatilaa lunastettavaksi miljoonan markan eli lähes neljän miljoonan euron hintaan. Kaupan ulkopuolelle olisivat jääneet ne 32 hehtaaria, jotka omistajat olivat luovuttaneet 17 huvilapalstan rakentamiseen, sekä kolme saaren etelä- ja länsiosassa sijaitsevaa palstaa, jotka valtio oli pakkolunastanut sotilaallisiin tarkoituksiin jo 1800-luvun lopulla.

Kaupunginvaltuuston hylättyä tarjouksen perikunta laski hintapyynnön 900 000 markkaan. Uudestaan asiaa käsitellyt kaupungin rahatoimikamari katsoikin suorittamansa katselmuksen jälkeen myyntihinnan olevan erittäin huokea ottaen huomioon saaren erinomaisen sijainnin, maa-alan yleisen hintatason lähialueiden saarissa ja kaupassa saatavien kiinteistöjen arvon. Vaikka hanke olisi tarkoittanut kaupungille kehitettävien liikennejärjestelyjen vuoksi suuria kertakustannuksia, olisivat maatilan ja sen vuokratonteista saatavat tulot tuoneet kamarin laskelmien mukaan kaupungille melko pian 5 prosentin koron kauppahinnalle.

Hinnan lisäksi alueen mahdollinen hyötykäyttö houkutti. Erityisesti saaren itäosien luonnostaan syvien rantojen ja laiturikokonaisuuksille sopivan merenpohjan vaivaton muuntaminen kaupungin havittelemaksi satamatilaksi nähtiin kauppaa puoltavana tekijänä. Oleellista suunnitelmissa oli niin ikään se, että kaupunkia ympäröivistä vesialueista Hietalahden ja Lauttasaaren väli jäätyi tavallisesti viimeisenä. Satama Lauttasaaressa olisikin helpottanut ajoittain pahoin ruuhkautuneeseen Eteläsatamaan suuntautunutta talvilaivaliikennettä. Merenkululle ja kaupankäynnille tuottamien etujen lisäksi maa-alan hankkiminen olisi luonnollisesti avannut uuden suunnan Helsingin laajentumiselle. Rahatoimikamarin näkemyksen mukaan kaupungin vain hieman aiemmin itselleen hankkimat Oulunkylän kartanon maat, Bölen ja Nybondaksen tilat sekä Gumtähden alueet eivät riittäneet vielä tyydyttämään kasvun tarvetta. Lauttasaaren hankkiminen nähtiin suotavana myös siksi, että merenrantatonttien kaavoitus antoi kaupungille lisämahdollisuuden kilpailla asunnontuotannossa alalle ryminällä saapuneiden yksityisten yhtiöiden kanssa. Toisaalta suunnitelmien toteuttamisen tiedettiin olevan hallinnollisesti tavanomaista haastavampaa: alue kuului Viaporin linnoitusvyöhykkeeseen eikä saarelle saanut rakentaa mitään ilman varuskunnan komentajan hyväksyntää. Kyse oli kuitenkin enemmänkin hidasteesta kuin esteestä, sillä mikään ei viitannut siihen, että oikeus rakennustoimintaan evättäisiin lupamenettelyssä.

Vaikka rahatoimikamarin lisäksi yleisten töiden hallitus asettui kannattamaan kartanon alueiden hankintaa, ei Helsingin kaupunginvaltuusto edelleenkään äänestyksen jälkeen löytänyt kaupalle riittäviä perusteita. Päätökseen pettynyt perikunta halusi yhä kuumeisesti realisoida kiinteän omaisuutensa ja jatkoi tilan kauppaamista. Ostajaa ei lopulta tarvinnut etsiä kaukaa. Jo pitkään Lauttasaaressa huvilan omistanut kauppias Julius Tallberg sai neuvottelujen päätteeksi tingittyä kauppahinnan 750 000 markkaan. Tallbergin perimmäinen tarkoitus ei kuitenkaan ollut hankkia Drumsö Gård Ab:n osakekantaa omaan käyttöönsä, vaan toimia eräänlaisena välittäjänä. Kesäkuussa 1912 hän tarjosikin Lauttasaarta jälleen Helsingin kaupungille. Hän arveli alkuperäistä tarjousta peräti neljänneksen halvemman hinnan kääntävän jahkailevien kaupunginvaltuutettujen pään. Itsekin pitkään valtuutettuna toimineen Tallbergin motiivit olivat puhtaat: hän ei tavoitellut minkäänlaista taloudellista hyötyä. Todellisuudessa sama 750 000 markan hintapyyntö oli rahanarvon heikkenemisen vuoksi peräti alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin.

Lauttasaaren hankkimisesta käynnistettiin tällä kertaa entistä seikkaperäisempi selvitystyö. Syyskuussa 1912 valtuuston perustama erikoisvaliokunta antoi suosituksensa ”ostokysymyksestä”. Satamalle valiokunta katsoi Lauttasaaren olevan periaatteessa hyvä sijoituskohde, mutta ensisijaisesti soveltuvampana laitoksen paikkana pidettiin erityisesti Vanhankaupunginlahtea. Valiokunnan pyynnöstä lausunnon antanut satamakonttori asettui jyrkemmälle kannalle: sen mukaan sataman rakentaminen Lauttasaareen ei missään tapauksessa voinut tulla kyseeseen. Kaupungin laajentamisen ja rakennustoiminnan tiivistämisen suhteen näkemykset olivat myötämielisemmät. Rakennuskonttori piti aluetta oivallisena kehityskohteena. Itse valiokuntakin päätyi kaupungin läntisen laajentumisen turvaamiseksi puoltamaan liitosta. Kaupunginvaltuusto jätti kuitenkin jälleen asian raukeamaan. Saarta pidettiin vaikeiden kulkuyhteyksien ja erityisesti sillan puuttumisen vuoksi liian epävarmana sijoituskohteena. Yleisesti kaupungin nähtiin kurottavan kohti pohjoista, pääradan mukaisesti. Tästä syystä kaupunki hylkäsi myös samaan aikaan tarjouspöydällä olleet aloitteet Herttoniemen ja Kulosaaren kartanoiden ostamisesta.

Kuva: Johan Strömsholm (vas.) ja Gunnar Tallberg, 1920-luvulla. Johan ja Nils Strömsholmin kokoelma, Lauttasaari-Seura.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1871 – Ivan Wavulin ostaa Lauttasaaren kartanon

Silljanderin perikunta luopui kartanon omistuksesta vuonna 1871, kun ostajaksi ilmaantui onnistuneilla liiketoimillaan rikastunut venäläinen kauppias Ivan Wavulin. Kauppasummaksi kirjattiin 60 000 markkaa eli noin 282 000 euroa. Tilalle muuttanut Wavulin kehitti kartanon toimintaa: peltoja kunnostettiin, puutarhaa laajennettiin ja kulkureittejä ehostettiin. Hänen aikanaan saaresta alkoi myös kehittyä huvilayhdyskunta, kun liikemiesvaistoinen kauppias ymmärsi kesäasuntojen rakentamisella ja tonttivuokrauksella olevan kasvavaa kysyntää Helsingin säätyläistön keskuudessa.

Erityisesti Ivan Wavulinin poika Wilhelm oli kiinnostunut kartanotaloudesta. Vuonna 1895 hän lunasti isältään kartanon ja sen hieman pienentyneen maa-alan 200 000 markalla eli reilulla miljoonalla eurolla. Uuden isännän aikana toiminnasta tuli aiempaa järjestelmällisempää.

Kuva: Osa Lauttasaari-Seuran uudeksi vuodeksi 2000 julkaisemasta postikortista. Kuvassa Lauttasaaren kartano Alexander Wavulinin piirtämänä. Holger Degemanin postikorttikokoelma, Lauttasaaren säätiö.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1839 – Kartano vaihtaa taas omistajaa

Myös Gyldénille Lauttasaari oli liian syrjässä pääkaupungin hallinnollisesta keskuksesta. Matka oli pitkä ja pimeä erityisesti talvisin, jolloin reitti kartanolta kulki metsän ja jäätien kautta Hietalahteen. Kertomusten mukaan ongelmia aiheuttivat myös ahnaat sudet, jotka toisinaan seurasivat matkaseuruetta aina Bulevardin tienoille asti. Vuonna 1839 kartano vaihtoi jälleen omistajaa, kun Gyldénin vaimon sukulainen komissionmaanmittari Nils Adolf Silljander teki kaupat virkaveljensä kanssa. Silljanderin asusti kartanossa aina kuolemaansa asti vuoteen 1853, jonka jälkeen tila päätyi perikunnalle.

Kuva: Lauttasaaren kartano etelän suunnasta vuonna 1914. Johan ja Nils Strömsholmin kuvakokoelma, Lauttasaari-Seura.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1837 – Lauttasaaren kartanorakennus valmistuu

Saadessaan Lauttasaaren hallintaansa vuonna 1831 Mårten Weurlander nuorempi oli jo Lövkullan rusthollari. Pian kävi selväksi, että vaikeiden kulkuyhteyksien erottamia tiloja oli mahdotonta pitää yhden henkilön omistuksessa. Vuonna 1836 Mårten Weurlander myi Ryssänkarin, Melkin ja kylän laajan vesialueen helsinkiläiselle kauppiaalle Benedikt Brennerille. Myöhemmin samana vuonna Weurlanderin suvun aika Lauttasaaren omistajana päättyi kokonaisuudessaan, kun kirurgian tohtori Lars Henrik Törnroth osti myynnissä olleen kartanon maineen. Uuden omistajan kausi jäi vain vajaan vuoden mittaiseksi: vuonna 1837 yliopistotutkimuksiin keskittynyt Törnrothin allekirjoittama kauppakirja siirtyi Suomen yleisen maanmittauskonttorin ylitirehtööri Claes Wilhelm Gyldénin nimiin. Törnrothin tapaan Gyldén loi merkittävän virkauran ja sai myöhemmin työstään valtioneu-voksen arvonimen. Ensitöikseen kartanonisäntä käynnisti uuden päärakennuksen suunnittelun ja Punaisen huvilan korjaus- ja laajennustyöt. Aikakaudelle tavanomaista juhlavaa empire-tyyliä edus-taneen kaksikerroksisen kartanon arkkitehdista ei ole jäänyt aikakirjoihin merkintää, mutta tyylin ja Gyldénin laajat suhteet huomioiden on hyvin todennäköistä, että toteuttajana oli Kulosaaren ja Munkkiniemen kartanorakennusten taustalla ollut Carl Ludvig Engelin arkkitehtitoimisto.

Kuva: Olof Sundström, HKM.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1793 – Punainen huvila valmistuu

Mårten Weurlander vanhempi peri isäpuolensa Erik Johan Bergin kuoltua Heikaksen vuonna 1791 ja aloitti maatilan uuden päärakennuksen rakennustyöt. Kahden vuoden kuluttua kaksikerroksinen puuhuvila oli valmis. Mårten Weurlander ei itse kauaa talossaan ehtinyt asustamaan, sillä valmistumisvuonna hän meni naimisiin ja muutti Espooseen. Kun Mårten Weurlander nuorempi sai vuonna 1831 veljensä Gustafin kuoltua haltuunsa sekä Heikaksen että Bertaksen, yhdistyivät saaren maatilat. Näin alkoi Lauttasaaren kartanon aikakausi. Ensimmäisenä kartanorakennuksena toimi Punainen huvila, nyky-Lauttasaaren vanhin rakennus. Se oli asuinkäytössä aina 1940-luvulle, minkä jälkeen sinne sijoitettiin SPR:n plastiikkasairaalan varastoja ja työhuoneita. Vuonna 1979 huvila päätyi Helsingin kaupungin omistukseen ja myöhemmin Lauttasaari-Seuran käyttöön.

Kuva: Johan ja Nils Strömsholmin kuvakokoelma, Lauttasaari-Seura.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1724 – Lauttasaari Weurlander-suvun omistukseen

Ongelmallisesta verotuskysymyksestä huolimatta Lauttasaaren Heikas ja Bertas pysyivät perintötiloina, jossa omistusoikeus siirtyi sukupolvelta toiselle. Vuonna 1724 molemmat kantatilat päätyivät kokonaisuudessaan Weurlanderin suvun haltuun. Pienien tilojen omistajat elättivät perheensä lähinnä maanviljelyllä ja kaupankäynnillä. Weurlanderien aika kesti lopulta yli sata vuotta aina vuoteen 1836 asti.

Kuva: Valokuva vanhasta kartasta, Lauttasaaren säätiö.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi

post

1624 – Lauttasaaren kartanon historia alkaa

Kuningas Kustaa II Aadolfin aikana Ruotsista tuli suurvalta onnistuneen sodankäynnin ansiosta. Jatkuvat valloitukset rasittivat kuitenkin pahasti valtiontaloutta. Tuloja kyettiin kyllä hallintouudistuksin kasvattamaan, mutta suurin osa niidenkin tuotoista meni aggressiivisen laajentumispolitiikan kustannuksiin. Pitkiä aikoja ulkomailla sotajoukkoineen viettänyt kuningas joutui myös turvautumaan aateliston tukeen sekä kotimaassaan että taistelukentillä. Kun rahapalkkausta oli mahdotonta laajamittaisesti toteuttaa, johti suosikkien palkitseminen lahjoitus- ja läänitysetujen lisäämiseen.

Ruotsin ja Puolan väliseen kuusikymmenvuotiseen sotaan lukeutuneen Preussin sodan päätyttyä vuonna 1629 kuningas päätti palkita palveluskelvottomaksi haavoittuneen Baltian saksalaisen ratsumestarinsa Gert Skytten (von Schütze) laajoilla läänityksillä Helsingin kaupungin länsipuolelta. Skytte sai haltuun kuninkaankartanot Munkkiniemestä, Talista, Heikinniemestä (Meilahti), Viikistä ja Lauttasaaresta.

Kuva: Kustaa II Aadolf, Wikipedia.
Kalastajakylästä kaupunginosaksi