post

1959 – Helsingfors Segelklubb

Kuten muukin yhdistystoiminta, myös purjehdusseurojen perustaminen vilkastui kansalaisyhteiskunnan läpimurron myötä 1800-luvun lopulla. Työn ja vapaa-ajan eriytyminen sekä ansiotason nousu rohkaisivat erityisesti kaupungeissa uudenlaisen yhdistystoiminnan pariin. Vuonna 1899 aloitti toimintansa Helsingfors Arbetare Segelklubb, jonka yli sadan hengen jäsenistö koostui huomattavilta osin kaupungin kirjapainoissa työskentelevistä. Vuonna 1919 seuran nimi muutettiin muotoon Helsingfors Segelklubb. Seuran kotisatama toimi vuoteen 1924 asti Kellosaaressa, jonka jälkeen osoitteena oli aina vuoteen 1958 Iso Pässi. Nykyisen Ruoholahden kaupunginosan rakentuessa satamat jäivät kumpikin täyttömaan alle. Uusi koti löytyi vuonna 1959 Lauttasaaren itärannalta, minkä jälkeen seura on ollut tiiviisti osa saaren yhteisöllistä toimintaa. Se on kerännyt yhteen sekä lajin harrastajia että kilpapurjehtijoita. Seuraa ovat edustaneet mm. olympialaisten vuoden 1980 kultamitalisti Esko Reckhardt, vuoden 2012 hopeamitalisti Tuuli Petäjä-Sirén sekä vuoden 2012 pronssimitalisti ja maailmanmestari Mikaela Wulff.

Kuva: HSK:n logo. Helsingfors Segelklubb.
Ihmiset ja yhteisö