post

1964 – Lauttasaari-päivät

Kotiseututoimintaan ovat perinteisesti kuuluneet erilaiset paikalliset tilaisuudet, joissa on järjestetty yhteisöllistä ohjelmaa ja esitelty alueen toimintaa, yrityksiä, yhdistyksiä ja henkilöitä. Perinteet olivat Lauttasaaressakin pitkät. VPK:n, nuorisoseuran ja suojeluskunnan järjestämät iltamat kokosivat saarelaisia erilaisten rientojen pariin jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Myöhemmin suuren yleisösuosion saavutti erityiset Lauttasaari-päivät. Ensi kerran syksyllä 1963 vastaperustetun Lauttasaari-Seuran ja Lauttasaaren säätiön yhteistyössä järjestämästä tilaisuudesta kehkeytyi pian vuotuinen juhla, jonka tapahtumakirjo laajeni ja kattoi monenlaista toimintaa eri-ikäisille. Vuonna 1977 ohjelmistoon otettiin juoksutapahtuma, Lauttasaaren ympärijuoksu.

Kuva: Lauttasaari-Seura.
Ihmiset ja yhteisö