post

1968 – Lauttasaari-lehti ilmestyy ensimmäisen kerran

Joulukuussa 1968 Kauko Mustonen julkaisi ensimmäisen numeron lauttasaarelaisten omasta kaupunginosajulkaisusta. Viikoittain ilmestyneen Lauttasaari-lehden tarkoitus oli käsitellä ainoastaan saaren tapahtumia, toimia mielipidevaikuttajana ja olla eräänlainen keskusteluareena yhteisöä puhuttaville teemoille. Vaatimattomista lähtökohdista ja pitkälti Mustosen omien voimanponnistelujen kautta lehti vakiinnutti asemansa tärkeänä osana lauttasaarelaisuutta. Olikin luontevaa, että myöhemmin lehden toimitustyöhön liittyi myös lauttasaarelaisten oma edunvalvoja Lauttasaari-Seura. Virallisesti lehti ostettiin seuran nimiin vuonna 1985.

Vuonna 2015 perjantaisin ilmestyvän ilmasijakelulehden viikoittainen painosmäärä on 11 800 kappaletta.

Kuva: Lauttasaari-lehden etusivun tunnus. Lauttasaari-Seura.
Ihmiset ja yhteisö