Vuoden 2017 toimintatuet myönnetty

Määräaikaan mennessä vuonna 2017 Lauttasaaren säätiö sai 36 toimintatukihakemusta. Kaikki hakemukset täyttivät säätiön määrittelemät vaatimukset ja olivat hyvin perusteltuja. Tästä syystä jokaiselle hakijayhteisölle voitiin myöntää tukea.

Haetut tuet olivat kuitenkin aikaisempia vuosia keskimääräistä suurempia, joten myönnettyjä tukia jouduttiin merkittävästi karsimaan. Rahallisesti tukea haettiin lähes kaksinkertainen määrä verrattuna jaossa olevaan tukeen. Itsenäisyyden juhlavuotena säätiö halusi erityisesti tukea projekteja, joilla osallistutaan Lauttasaari juhlii – Suomi 100 vuotta -hankkeeseen. Hakemuksissa kerrottiin ilahduttavan paljon monenlaisista toiminnoista, joilla itsenäisyyden merkkivuotta aiotaan juhlistaa.

Hakemukset jakautuivat seuraavasti: kasvatus ja koulutus (15), kulttuuri ja kotiseututyö (4), urheilu ja liikunta (7), muu harrastus- ja virkistystoiminta (10). Hakijoina olivat hyvin pitkälti samat yhteisöt kuin aikaisempina vuosina. Eniten hakemuksia tuli kasvatus- ja koulutussektorilta, jossa varhaiskasvatus painottui. Rahallisesti tuki jaettiin seuraavasti: kasvatus- ja koulutus (29 %), kulttuuri- ja kotiseututyö (30 %), urheilu ja liikunta (28 %), muu virkistys- ja harrastustoiminta (13%).

Toimintatuet maksetaan 18.4.2017 hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Lauttasaaren säätiön toimintatuen saajat 2017